Čo v prípade nálezu odcudzeného predmetu

Kde, ako a na koho sa možno obrátit v prípade, že niekto nájde svoj odcudzený predmet:

V prípade nájdenia na našej webovej stránke, resp. na stránkach internetu, ktoré sa špecializujú na predaj starožitností, odporúčame stiahnuť si údaje zo stránky a kontaktovať príslušný útvar polície, na ktorom bola krádež nahlásená.
Súčasne považujeme za vhodné informovať aj Interpol priamo (z dôvodu urýchlenia konania), napr. na emailovej adresa Národnej ústredne Interpolu: interpol [ @ ] nui [ . ] minv [ . ] sk

V prípade, že ide o skutočný, fyzický nález diela na území SR, napríklad spozná umelecké dielo v starožitníctve, na burze a pod., odporúčame kontaktovať najbližšieho príslušníka PZ a vec oznámiť. Treba trvať na tom, aby príslušník vec preveril na útvare, na ktorom bola krádež nahlásená, resp. v mimopracovnom čase na Národnej ústredni Interpolu, kde je 24-hodinová služba. Príslušník PZ je podľa Zákona o PZ povinný predmet zaistiť (§ 21 Zákona SNR č. 171/1993 Z.z.). Následne nastúpi povinnosť dokazovania vlastníctva, pri ktorom sa využije ID karta predmetu.

V prípade, že majiteľ nájde umelecký predmet u seba, napr. pri ďalšej inventarizácii a pod., je nutné okamžite kontaktovať príslušný útvar polície, na ktorom bola krádež nahlásená, nález oznámiť a požiadať o odvolanie pátrania po predmete.


Pripomíname, že ak krádež nebola nahlásená, vzniká problém, lebo základným dokumentom, od ktorého sa odvíja dokazovanie vlastníctva v zahraničí, je doklad o nahlásení krádeže (viac v príspevku Čo v prípade krádeže).

Informácie o Administrator

Obrázok používateľa Administrator

Krátke info o sebe (nepovinné)

Informácie o portáli Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu