Nájdené pamiatky

Pamiatky, ktoré boli niekde vo svete nájdené a sú Interpolom ponúknuté na identifikovanie.

Previerka pôvodu umeleckých predmetov

NÚI Bratislava žiada o spoluprácu a previerku pôvodu umeleckých predmetov, ktorých fotografie sú uvedené v prílohe, či nepochádzajú z našej krajiny.
 

Zaistené umelecké predmety

NÚI Bratislava žiada o pomoc pri identifikácii zaistených umeleckých predmetov podľa priložených fotografií.
 

Nájdené liturgické odevy

NÚI Bratislava žiada o pomoc pri identifikácii nájdených liturgických odevov podľa priložených fotografií.
 

Tri zadržané ikony

NÚI Vilnius žiada o spoluprácu a previerku troch zadržaných ikôn, či nepochádzajú z našej krajiny.
 

Nález náboženského dreveného súsošia neznámeho pôvodu v Nemecku

V auguste 2008 bolo polícii v meste Rheinbach, Nemecko odovzdané drevené súsošie - zobrazujúce 2 postavy (Panna Mária a Sv. Ján). Ide o súsošie, ku ktorému v Nemecku neboli zatiaľ zistené žiadne poznatky. Polícia predpokladá, že predmet pochádza z trestnej činnosti.


Dve vzácne historické knihy zaistené v Chorvátsku

24. marca 2009 NÚI Záhreb oznámilo, že polícia a príslušné ministerstvo Chorvátskej republiky vyšetrujú prípad skupiny osôb, podozrivej z nezákonného prechovávania a predaja umeleckých predmetov, pochádzajúcich z krádeží.
V tejto súvislosti boli dňa 2.2.2009 dočasne zaistené 2 historické knihy, ktoré tiež zrejme pochádzajú z trestnej činnosti.


Obrazy z Talianska

Talianska polícia oznamuje, že boli nájdené dva obrazy (olejomalby na plátne), ku ktorým NUI Rím žiada o akékoľvek informácie, ktoré by pomohli k identifikácii obrazov.
Príspevky na blogu