Čo v prípade krádeže

Ak príde k odcudzeniu pamiatky, resp. umeleckého predmetu (ďalej len zjednodušene pod spoločným názvom umeleckého diela) je potrebné za každých okolností okamžite nahlásiť stratu či krádež umeleckého diela na polícii. V prípade, že krádež nebola nahlásená, vzniká problém, lebo základným dokumentom, od ktorého sa odvíja dokazovanie vlastníctva v zahraničí, je doklad o nahlásení krádeže.

Je viac než vhodné, aby si každý vlastník svoj kultúrny majetok preventívne zdokumentoval a vyhotovil ID karty (viď príspevok Správa pamiatok). V prípade krádeže potom ID kartu odcudzeného umeleckého diela predloží polícii. Opakom tohoto prístupu môže byť až tak extrémna skutočnosť, že vlastník umeleckého diela ani nevie popísať predmet, ktorý mu bol ukradnutý.

Interpol, v spolupráci s ktorým je táto stránka tvorená, rieši jednotlivé prípady v súčinnosti s policajnými útvarmi, nie priamo s poškodenými. Preto pri krádeži má ísť poškodený ohlásiť krádež polícii a aj pri nájdení predmetu má postupovať rovnako.

Informácie o Administrator

Obrázok používateľa Administrator

Krátke info o sebe (nepovinné)

Informácie o portáli Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu