Pravda o pornografii a sexuálnej závislosti

Spracované podľa a s láskavým zvolením autorov stránok Porn-Free.org,
ktorí pomáhajú odhaľovať pravdu o pornografii a sexuálnej závislosti. Spracovali Sylvia Liptáková a Peter Šantavý.

Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý Boh prisľúbil tým, čo ho milujú. (Jak 1,12)
Boríme výmysly a každú pýchu, čo sa dvíha proti poznaniu Boha. Pútame každú myseľ, aby bola poslušná Kristovi. (2Kor 10,5)

Úžas budí dielo, ktoré nám ponúka Pán, v ktorom jeho krv, volajúca hlasnejšie ako krv Ábelova, zmýva dlžobný úpis našich previnení a je základom ponuky nového života - života Božích detí, ktoré sú pozvané k slobode v Duchu Svätom v nasledovaní nášho Pána Ježiša Krista.


Pánovo pozvanie a volanie patrí každému jednému z nás, no - priznajme si - nie je jednoduché odpovedať na toto pozvanie v miere plného Kristovho veku. Je to pozvanie, ktoré sa rozmieňa na drobné a je výzvou tvárou v tvár našej originalite žitej v dobe, do ktorej sme postavení, aby sme mali účasť na budovaní Božieho kráľovstva a získali veniec života.

Súčasťou tohoto života a tejto doby sú aj informačné technológie, ktoré minimálne v niektorých častiach sveta sa postupne stávajú niečím viac, než len prostriedkom, priamo kultúrnym kontextom, ktorý je základom pre prichádzajúcu informačnú spoločnosť. Spoločnosť, ktorá prináša mnohé možnosti a vízie, avšak i spoločnosť, ktorej súčasťou sú nové nebezpečenstvá, riziká a problémy.

V súčasnosti vo svete informačných technológií, internetu a médií je veľkou pliagou pornografia a s tým súvisiace sexuálne deviácie a pokrivenia, prerastajúce až do závislostí, ničenia vzťahov a sebazotročenia. Je to niečo, čo v konečnom dôsledku odvádza človeka od lásky k Bohu a k blížnemu; niečo, v čom človek hovorí Bohu nie a šliape po Božej milosti. A aj keď hriechy proti šiestemu a deviatemu prikázaniu vo väčšine prípadov nie sú tými najväčšími hriechmi, majú tú vlastnosť, že dokážu opantať srdce, človek zotročiť a vohnať ho do závislosti, z ktorej je veľmi ťažké sa vymaniť.

Z tohoto dôvodu by sme vám chceli ponúknuť k nahliadnutiu tématický okruh, ktorý je dielom človeka, ktorý poznal, čo to je byť sexuálne závislý a ktorý sa s pomocou Božej milosti z toho vymanil, Pán ho vnútorne uzdravil a on sa cítil byť pozvaný ponúknuť Porn-Free.org ako niečo viac, než len svedectvo...


Z obsahu Porn-Free.org vyberáme:

Príbeh autora
Prvý krát som sa stretol s pornom na základnej škole cez časopisy, ktoré mali moji spolužiaci. Onedlho po videní týchto časopisov som začal s masturbáciou. Na strednej škole som zažil typické „teen“ hormóny a dovolil som svojej mysli fantazírovať o dievčatách, ktoré som videl v škole. Vyhľadával som sexuálne potešenie s priateľkami tak často ako to len bolo možné...

Ako porno pracuje
Pornografia je vo svojich rôzných formách prístupná každému. S pomocou internetu, videa, káblovej televízie, satelitu, časopisov, tisícky alebo možno milióny ľudí sa denne stávajú závislými od pornografie. Aj keď sexuálny priemysel zľahčuje dopad porna na spoločnosť, pravda je, že pornografia hlboko poškodzuje ľudí...

Čo je také zlé na porne
Porno účinkuje na každého diváka negatívne, nezávisle od jeho náboženského presvedčenia, viery, pohlavia alebo veku. Ponúkame vám viaceré dôvody, ktoré sme zozbierali, aby sme podporili toto tvrdenie...

Žiadostivosť
Žiadostivosť je primárna zložka sexuálnej závislosti. V našej korešpodencii so závislými na sexe zisťujeme, že ľudia sú často zmätení, lebo nevedia presne, čo je žiadostivosť. Je to telu, duši a mysli škodlivé a ľahko to môže byť pomýlené s láskou. Žiadostivosť má opačný efekt ako láska...

Masturbácia
Informácie o tomto článku som zbieral vyše päť rokov. Čerpal som z kombinácie rôznych zdrojov, zahŕňajúc Bibliu, moje skúsenosti ako bývalého na sexe závislého a korešpodenciu s tisíckami ľudí na rôznych stupňoch závislosti na sexe. Čestne, nenašiel som žiadne pozitíva masturbácie, ale množstvo dôvodov, aby som sa jej zdržiaval. Odhliadnuc od toho, či ste kresťanom alebo nie, odporúčam vám premýšľať o nasledujúcich bodoch o masturbácii a ako nás ovplyvňuje...

Sex
Sex vytvára mocné puto medzi účastníkmi, ktoré je fyzické, emocionálne a duchovné. Keď je sex vyňatý z manželského zväzku, rýchlo sa stáva žiadostivou a závislou aktivitou. Pornografia je mocný nástroj, ktorý presadzuje sex založený na žiadostivosti, miesto sexu založenom na láske...

Teenagerská závislosť na sexe
Závislosť na sexe nie je vekom obmedzená, ale často to vyzerá tak, že sa zakoreňuje v „teenagerskom“ období. Táto stránka je primárne písaná pre teenagerov, ktorých zaujíma život s Bohom...

Deštrukčné príbehy
Porno prináša deštrukciu tomu, kto ho pozerá a jeho rodine. Tieto príbehy máme z mailov, ktoré sme dostali. Môžu byť depresívne, tak navštívte aj našu stránku príbehov o slobode, aby ste videli, že existuje nádej. Príbehy sú publikované s povolením pisateľov...

Príbehy o slobode
Boh pomáha ľuďom zlomiť puto závislosti na sexe. Tieto úryvky sú vybrané z vašich mailov a potvrdzujú, že Boh lieči ľudí závislých na sexe. Dúfame, že vás utvrdia vo viere, že Boh vám pomôže. V niektorých prípadoch sme trošku upravili zaslané maily, aby sme utajili identitu a pohlavie pisateľa. Nechceme, aby sa tieto príbehy stali zdrojom pokušení, ale aby vybudovali vašu nádej na slobodu...

Diskusia na túto tému...


Informácie o Peter Šantavý

Obrázok používateľa Peter Šantavý

Krátke info o sebe (nepovinné)

Jeden z tých, ktorí stoja za Christ-Net.Sk...

Creative Commons License
Moje príspevky sú zverejnené pod všeobecnou verziou licencie
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, ktorá je určená pre slobodné zdieľanie a používanie informácií.

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu