Teenagerská závislosť na sexe

Materiál prebraný s povolením autorov z Porn-Free.org.
______________________

Závislosť na sexe nie je vekom obmedzená, ale často to vyzerá, že sa zakoreňuje v „teen“ období. Táto stránka je primárne písaná pre teenagerov, ktorých zaujíma život s Bohom.

Zvyk, ktorým si formujete a myšlienky, ktoré praktizujete počas teenagerského obdobia, dávajú základ pre zvyšok života. Pornografia a ďalší sexom nabitý materiál utvrdzuje vo vašej mysli nezabudnuteľné spomienky, ktoré ovplyvnia vaše manželstvo a sexuálny život. Skazí vám to vaše každodenné myšlienky a váš vzťah k ľuďom. Ďalšie dôsledky môžu byť:
- dávanie diablovi záchytný bod na trápenie;
- kliatba na vás, vašom partnerovi a vašich budúcich detí;
- duševný zmätok;
- emocionálny zmätok;
- nespútane prenasledovanie žiadostivosti a perverzie.
Toto je iba pár z množstva rôznych dôsledkov, ktoré môžu ovplyvniť vaše telo, myseľ, dušu. Pre viac informácii pozrite našu stránku dôsledkov sexuálnych hriechov.

Veci, ktoré robia vašu situáciu náročnou
Existuje veľa faktorov, ktoré vaše odmietanie hriešneho sexu sťažujú. Ale každý tento faktor je s Božou pomocou prekonateľný.

Rozbúrené hormóny
Môže to vyzerať kruto, ale hormóny počas teen obdobia zvyšujú vaše sexuálne cítenie a citlivosť. Naliehavá túžba môže byť tak mocná, že myšlienka čakania niekoľko rokov na sex do manželstva, môže byť neznesiteľná. Ale je možné počkať! Odmena za počkanie prináša maximálnu intímnosť s vaším budúcim partnerom a chráni od myšlienok na minulé sexuálne stretnutia.

Masturbácia
Mnoho teenagerov prepadne masturbácii. Je to často považované za neškodné uvoľňovanie sexuálnej energie, ba niektorí sa domnievajú, že je prospešná. Pravdou je, že masturbácia zvyšuje sexuálne tlaky na vašu myseľ a telo. V skutočnosti sťažuje cestu sexuálnej čistote.

Počítače
Ako teenager ste zrejme schopný zručne používať internet a nájsť, čo chcete. Rodičia často nemajú tušenia, na čo sa teenageri pozerajú na webe alebo s kým chatujú. Povedať na rovinu rodičom o vašej závislosti na sexe si vyžaduje odhodiť pýchu. Keď vám dovoľujú pokračovať vo vašej závislosti, lebo im chýbajú vedomosti o počítačoch, je vašou povinnosťou povedať im, ako vám môžu pomôcť.

Tlak vrstovníkov
Pýcha a hlad po obľúbenosti sú zásadné faktory tlaku, ktoré vyvíjajú vaši vrstovníci. Táto moc môže byť taká významná, že často teenager vhupne do drog, alkoholu, sexuálnej promiskuity. Moc môže byť zlomená, keď v pokore budeme hľadať Boha. Často to vyzerá, že sa môžeme javiť ako hlúpy, prudérny, naivný a nepopulárny u svojich priateľov. Dokonca sa z nás môžu vysmievať. Ježiš povedal, že budeme požehnaní, keď sa z nás budú ľudia vysmievať kvôli nemu. (Mt 5,10-12) Boh nás posilní v takýchto situáciach, pomôže nám kráčať správnou cestou. (Ž 31,24)

Televízia, kino
Televízia a kino mocne ovplyvňujú náš úsudok. Ich moc spočíva hlavne vo využívaní kombinácie zmyslových vnemov. Hovoria o svetskom hodnotovom systéme, ktorý je v protiklade s Božími prikázaniami pre zdravý život. Zábavný priemysel neustále propaguje sex. promiskuitu v akejkoľvek forme. Keď pokračujete živením mysle televíziou al. kinom, máte väčšiu pravdepodobnosť vhupnúť do sveta sex. fantázii, kt. vykresľujú. Naviac vaše šance na prelomenie závislosti budú mizivé.

Zdroje pomoci
Keď cítite, že Boh vám ponúka pomoc z vašej situácie, povzbudzujem vás, aby ste sa jej chytili. Keď budete dlho otáľať s odpoveďou Bohu, máte väčšiu šancu nechať sa zlákať pokušením sveta. Tu sú nejaké zdroje ďalšej pomoci:
- absolvujte náš on-line kurz Freedom Journey (Cesta slobody);
- začnite bojovať proti pokušeniu;
- zapojte sa do farských a mládežníckych stretiek;
- začnite mať denne chvíľky ticha s Bohom.

Pravda je najväčšia zbraň, ktorú máme proti diablovým klamstvám. Pravda ničí moc klamstiev. Tu sú nejaké rady, ktoré si držte v mysli.

Boh nám dal sex ako jeden z najväčších darov. Keď si necháme sexualitu do manželstva, maximalizujeme naše šance na intímnosť, sexuálnu spokojnosť, mier a vernosť. Sex pred manželstvom je hriech (1Kor 6,9; 2 Kor 12,21; Gal 5,19) a má deštruktívne dôsledky. Fantazírovanie o sexe je tiež hriech, ako fyzické spáchanie aktu. (Mt 5,28) Vaše oči sú vstupnou bránou do duše. Čímkoľvek dovolíte naplniť vaše oči, naplní s vaša duša. (Mt 6,22-23)

Typy na úspech v každodennom boji s pokušením
- proste Boha o silu na ceste pokušení, s ktorými sa stretnete;
- proste Boha, aby odvádzal vašu sexuálnu energiu do zdravých nesexuálnych aktivít;
- chváľte Pána. Môže to byť spievaním piesne, čítaním Písma alebo jednoducho povedaním mu, ako veľmi ho milujete. Velebenie vám pomôže spojiť sa s Božou mocou, ktorá vám pomôže prekonávať pokušenia a diablovo zlo;
- pozerajte len čisté a blahodarné veci, nepozerajte žiadostivo na ľudí v škole, nepozerajte na porno. Zničte všetky časopisy, ktoré by mohli spôsobiť hriech;
- zaviažte sa ku každodennému čítaniu Biblie, velebeniu Pána. Modlite sa, aby vás Boh chránil pred pokušeniami počas dňa;
- naučte sa nejaký verš, ktorý si hovorte, keď budete cítiť, že prichádza pokušenie. Napr: Kor 10,13; Heb 2,18; Ž 119,9-11. Sú to prekrásne verše, ktoré udržia vašu myseľ čistú;
- nájdite si niekoho toho istého pohlavia, kto sa zaviazal k sexuálnej čistote a pravidelne sa stretávajte a diskutujte o vzťahu s Bohom;
- keď padnete, nevzdávajte sa, neakceptujte diablove odsúdenie. Priblížte sa k Bohu s kajúcim srdcom a proste ho o odpustenie a znovu o silu. Ježiš vykúpil vaše hriechy. Na túto situáciu je dobré modliť sa Ž 51.


Informácie o Peter Šantavý

Obrázok používateľa Peter Šantavý

Krátke info o sebe (nepovinné)

Jeden z tých, ktorí stoja za Christ-Net.Sk...

Creative Commons License
Moje príspevky sú zverejnené pod všeobecnou verziou licencie
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, ktorá je určená pre slobodné zdieľanie a používanie informácií.

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu