Cirkev

O Cirkvi, zo života Cirkvi,...

Brat M. Lev - Identita

Super svedectvo sestry Márie

Chcem poďakovať redaktorovi za tip na vynikajúce svedectvá bratov a sestier v Čechách, žijúcich s Kristom, v článku Otec Karol - Chvály.

Ako svetlo v Pánových rukách... ( Mt 5,14 )

Sám človek sotva niečo zmôže. Niekedy je v pokušení spoliehať sa len na svoje sily a možnosti. Pán niekedy dopustí aj veľmi náročné skúšky. Tu sa preukáže viera človeka. Ale aj dôvera, keď človek spoznáva, že sám to už nezvláda. Pán vtedy čaká na to, aby sa skúšaný človek s dôverou obrátil na Pána. S dôverou prosil. A... Čakal Božiu pomoc. Je potrebné použiť možné prostriedky. Cirkevní otcovia hovoria, že Pán používa aj ľudské prostriedky.
V prípade, že veriaci zažíva vo svojom okolí nápor sekularizácie - niektorí z blízkych zanechávajú vieru - - predsa je tu východisko.

Násilné pozadie Islamu 2

Svedectvo rumunskej lekárky na synode

Oddeľovanie Krista od kríža a Jeho posolstva

Zdroj: Lifenews.sk

Analýza podobnosti kresťanstva s pohanskými kultmi

Zdroj: Lifenews.sk

Príspevky na blogu