Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána Ježiša Krista. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.

Kolovrátok

Hlasovanie

Synoda 2021-2023 je pre mňa:

Meno biskupa v eucharistickej modlitbe

V súvislosti so zmenou hraníc diecéz sa niektorí správne pýtajú, kedy majú začať uplatňovať túto zmenu v eucharistickej modlitbe.
O zmene hraníc diecéz liturgické knihy nevravia - je to skôr právnická záležitosť, ktorú upravujú jednotlivé dekréty, ale o novom biskupovi hovorí Caeremoniale Episcoporum v bode 1147:

Sloboda voľby?

...alebo reminiscencie na čítania Prvej pôstnej nedele.
Slovné spojenie sloboda voľby má častokrát vo víre modernej doby vo vzťahu k Bohu a jeho zákonu trpkastú príchuť. Častokrát sa za týmto vyjadrením skrýva postoj: "ani Boh mi do mojich vecí nebude hovoriť a niečo mi prikazovať!"

Takže chceme byť slobodní... a pritom si tak málo uvedomujeme, že všetko to naše pechorenie sa len vyjadruje, že ten skutočný a bytostný zápas v slobode voľby - ak sme na to sami - prehrávame. Ale poďme pekne po poriadku...

Ekumenické večery 2006-2007

Mnohým veriacim z Bratislavy a okolia netreba veľmi predstavovať Ekumenické večery v Quo Vadis (každý prvý pondelok v mesiaci), ktoré sú organizované Radou pre napomáhanie jednoty kresťanov Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy pri KBS (RPNJK B-TD KBS).

V rámci týchto večerov odznievajú prednášky zástupcov jednotlivých denominácií, pričom tieto prednášky vychádzajú z Biblických textov k Ekumenickej charte (Ekumenická charta pre spoluprácu medzi cirkvami v Európe medzi Európskou komisiou biskupských konferencií [CCEE] a Konferenciou európskych cirkví [CEC]).

Sviatok Kristovho krstu - odpískané Vianoce, či niečo viac?!

Sviatkom Krstu Krista Pána sa v rámci liturgického roka končí vianočné obdobie. Niekto to zoberie nostalgicky - rád prežíva atmosféru Tichej noci, spievanej v prítmí kostola a romantiku vianočného cukrovia, niekto údernícky - treba vianočný čas pekne zbilancovať a niekto si ani nevšimne, že nejaká zmena nastala...

Nech by bolo naše prežívanie uvedenej skutočnosti akékoľvek, z tajomstva Ježišovho krstu sa nám núka ešte niečo viac - akoby hodená rukavica od Boha, ktorý nás volá, aby sme sviatkom Kristovho krstu vnútorne zavŕšili liturgický čas Narodenia Pána.

Caeremoniale Episcoporum

Vrelo uvítame diskusiu k prekladom, návrhy na zlepšenia, terminologické poznámky a pod. Návrhy môžte posielať na adresu liturgika (at) gmail.com, pričom namiesto (at) uveďte zavináč.

Zomrel Mons. Vincent Malý

Dňa 26. januára zomrel Mons. Vincent Malý, apoštolský protonotár, prekladateľ liturgických kníh, dlhodobý propredseda a neskôr podpredseda liturgickej komisie, šéfredaktor časopisu Liturgia, autor mnohých publikácií prekladovej a pôvodnej tvorby. Jeho odchod je významným medzníkom v dejinách obnovy liturgie na Slovensku.

Používanie biretu v obnovenej liturgii

V poslednej dobe sa ma často niektorí ľudia (ba aj kňazi) pýtali na používanie biretu. Prekvapila ma veľká medzera v informovanosti o tejto súčasti liturgického odevu, preto som sa rozhodol o tom napísať, i keď som presvedčený, že sú mnohé iné dôležitešie témy.

Príspevky na blogu

 • 26.04.2012 - 06:38
  Niekto potrebuje k životu pevnú zem pod nohami. Niekomu stačí držať sa nad vodou. Sme takí,...
 • 25.04.2012 - 07:09
  Krása, prázdnota, úspech, bolesť. Kvety, listy, plody, ostne. Človek a príroda. Rovnaký príbeh,...
 • 23.04.2012 - 06:49
  Každé mesto má svoju históriu, svoju atmosféru, svoje stavby. Každý človek má svoje rozmýšľanie,...
 • 18.04.2012 - 06:54
  Niekedy stačí kvapka vody a ovlaží vysušené pery. Niekedy stačí kvapka dobrej vôle a zmenia sa...
 • 13.04.2012 - 07:04
  Tak ako každý iný deň vyšli dnes noviny, vyjde dnes slnko, pekári už rozviezli čerstvý chlieb,...
 • 11.04.2012 - 07:08
  Fialky vedia, že je Veľkonočné obdobie, a tak sa treba obliecť do bieleho. A my, čo vieme?
 • 07.04.2012 - 22:34
  Nasledujúci úryvok je z prejavu bývalého potratára Dr. Bernarda Nathansona, o stratégiách zástancov...
 • 07.04.2012 - 11:15
  Vysvetlenie týchto Ježišových slov sa dáva zvyčajne do súvislosti s analogickým starozákonným...
 • 31.03.2012 - 22:58
  Jedna časť tohto článku pozostáva z myšlienok priamo v texte, ktoré zostavili na Arcibiskupskom...
 • 30.03.2012 - 21:18
  http://sk.gloria.tv/?media=272611