Liturgia

Liturgia a liturgika

Zasvätenie panien

Zasvätenie panien — čo treba pripraviť

Okrem toho čo sa vyžaduje na Štáciovú omšu biskupa, pripraví sa:

Požehnanie opáta a opátky

Požehnanie opáta a opátky — čo treba pripraviť

Okrem toho čo sa vyžaduje na Štáciovú omšu biskupa, pripraví sa:

Pomazanie chorých

Pomazanie chorých — čo treba pripraviť

Pomazanie chorých v kostole

Popolcová streda

Popolcová streda — čo treba pripraviť

Prosebné dni a štvoro kántrových dní

Prosebné dni a štvoro kántrových dní — čo treba pripraviť

Veľkonočná nedeľa

Veľkonočná nedeľa — čo treba pripraviť

Z obežníka kongregácie pre bohosužbu o príprave a slávení veľkonočných sviatkov

Veľkonočná vigília

Veľkonočná vigília — čo treba pripraviť

Z obežníka kongregácie pre bohosužbu o príprave a slávení veľkonočných sviatkov

Príspevky na blogu