Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Láska je „trpezlivá, dobrotivá, nezávidí...“

Použijúc prívlastky, ktoré dáva láske sv. Pavol, že je „trpezlivá, dobrotivá, nezávidí...“ vysvetlil páter Cantalamessa, aký význam má vnútorný postoj človeka pri konaní dobra:

Krátka myšlienka

Prijať evanjelium

„Obráťte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1,15), znie Ježišova prosba. Verte radostnej zvesti, že Boh je váš Otec.

Moc a milosť Ducha

Moc a milosť Ducha nie sú niečím, čo si môžeme zaslúžiť, alebo získať. To môžeme získať iba ako dar. Božia láska môže na nás vyliať svoju moc iba vtedy, keď jej dovolíme, aby nás vnútorne zmenila.

Svätý nepokoj

Znovu a znovu sa situácia opakuje.

Na Sviatok Obetovania Pána

„Prežívať stretnutie s Ježišom je tiež liekom na „paralýzu normálnosti“, je otvorením sa dennému virvaru milosti.

Príspevky na blogu