Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

O utrpení

Chcel by som, aby každý pochopil obrovskú milosť, ktorú Boh preukazuje vo svojom milosrdenstve, keď nám posiela utrpenie...

Duchovný hlad

Prečo sme tak otupení pre veľkosť nebeského pokrmu, ktorý nám Boh ponúka?

Príkaz je od majiteľa, slovo je od Otca

„Človek stojí pred týmto rázcestím: Boh mi veci predpisuje, alebo sa o mňa stará? Sú jeho prikázania len akýmsi zákonom, alebo obsahujú slovo, ktorým sa o mňa stará?

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi alebo slávnosť Corpus Domini

Slávnosť Corpus Domini je tajomstvom Kristovej príťažlivosti i premeny v Neho. Je tiež školou konkrétnej, trpezlivej a obetavej lásky, ako Ježiš na kríži.

Ježiš je tu pre všetkých

Pri každej sv. omši, skôr než pristúpime k sv.

Toto je naše poslanie

Komunikovať milosrdnú lásku Pána: toto je naše poslanie!

Ježišov príhovor

Príspevky na blogu