Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

My vyťažení

Naša modlitba sa má stať kvasom, ktorá prekvasí celý náš život, všetko, čo prežívame, čo zamýšľame, aj čo robíme.

Krst, nezištný dar pre všetkých

Niektorí si myslia: „Prečo krstiť dieťa, ktoré tomu nerozumie? Dúfajme, že keď vyrastie a nadobudne chápavosť, ono samo požiada o krst“.

Požehnanie daru spovede

Za psychológom Jungom vraj raz prišiel jeden študent teológie, aby  mu dal otázku, či ľudia v modernej dobe idú, keď majú problémy, radšej k doktorovi alebo ku kňazovi. Jung neodpovedal.

Prebodnuté srdce

Stojíme pod krížom a hľadíme „na toho, ktorého prebodli...“ Nestačilo im pribiť ku krížu nohy, ktoré chodili k tým najpotrebnejším.

Srdce moje, chráň a potešuj!

Otvor sa, moje srdce. Buď široké, ako Božie srdce. Otvor sa, aby si prinášalo nádej. Otvor sa, aby si prejavovalo starostlivosť. Otvor sa, aby si počúvalo. Otvor sa, aby si dávalo olej na rany.

Stratiť život?

A čo znamená stratiť život? Čiže, čo znamená stať sa pšeničným zrnom?

Prejav lásky

Ježiš Kristus prejavil svoju Božiu lásku ľudským spôsobom konkrétnymi skutkami, celým svojím životom i smrťou. Narodil sa ako bezmocné, milé dieťa.

Príspevky na blogu