Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Je človek ktorý nehreší nudnou Božou bábkou?

Na slávnosť Nepoškvrneného počatia sa v nás rodí podozrenie, že človek, ktorý vôbec nehreší, je v podstate nudný, že v jeho živote chýba akýsi dramatický rozmer nezávislosti, že súčasťou pravého ľudst

Čo nám dáva nádej

Nádej nie je prázdnym optimizmom, ktorý vzniká z naivnej istoty, že budúcnosť bude nutne lepšia ako minulosť.

Kráľovstvo svetla a pokoja

Ježiš príde na konci vekov, aby súdil všetky národy, ale prichádza k nám dennodenne, rozličnými spôsobmi, a prosí nás o prijatie.

Objímte malomocných dneška

„Otvorte svoje srdcia a objímte malomocných dneška, keď si uvedomujete milosrdenstvo, ktoré Pán prejavil vám, prejavujte milosrdenstvo voči nim, tak ako to robil váš otec sv.

Sv. Maximilián o modlitbe

Pán Boh nemeria modlitbu na metre a jej hodnota vôbec nezávisí od množstva odmodlených ružencov či iných dlhých modlitieb. Podstatou modlitby je pozdvihnutie mysle a duše k Bohu.

Ak stratíme schopnosť cítiť sa byť milovaní, stratíme všetko

„Ak stratíš - nehovorím schopnosť milovať, lebo tú možno znovu nájsť – ale schopnosť cítiť sa byť milovaný, niet nádeje, stratil si všetko.

Príspevky na blogu