Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Duchovný hlad

Prečo sme tak otupení pre veľkosť nebeského pokrmu, ktorý nám Boh ponúka?

Príkaz je od majiteľa, slovo je od Otca

„Človek stojí pred týmto rázcestím: Boh mi veci predpisuje, alebo sa o mňa stará? Sú jeho prikázania len akýmsi zákonom, alebo obsahujú slovo, ktorým sa o mňa stará?

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi alebo slávnosť Corpus Domini

Slávnosť Corpus Domini je tajomstvom Kristovej príťažlivosti i premeny v Neho. Je tiež školou konkrétnej, trpezlivej a obetavej lásky, ako Ježiš na kríži.

Ježiš je tu pre všetkých

Pri každej sv. omši, skôr než pristúpime k sv.

Toto je naše poslanie

Komunikovať milosrdnú lásku Pána: toto je naše poslanie!

Ježišov príhovor

My vyťažení

Naša modlitba sa má stať kvasom, ktorá prekvasí celý náš život, všetko, čo prežívame, čo zamýšľame, aj čo robíme.

Príspevky na blogu