Špiritualita

Špiritualita a duchovný život.

Modlitby na krížovej ceste podľa Michela Quoista I.

Úvodná modlitba

Boh vidí Kristovu obetu súčasne s našim životom. Každodenne ľudia trpia a v bolestiach zomierajú. Tak náš Pán pokračuje vo svojej obete nebeskému Otcovi za spásu človeka. Krížová cesta je vlastne cesta životom.

Boh ma ničí šiestym prikázaním!

Tento - možno až priveľmi vyzývavý názov - som zvolil zámerne. Pretože si myslím, že odráža vnímanie mnohých mladých kresťanov, ktorí prežívajú svoju mladosť, svoje partnerské a manželské vzťahy v častej konfrontácii s ponukou a lákaním tohoto sveta.

Ak chcem hovoriť o intimite človeka, nemôžem nespomenúť človeka ako takého - jeho dispozíciu milovať a byť milovaný, ba čo viac - takmer bytostnú túžbu každého z nás byť naplnený láskou.