Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

„Blahoslavená je tá, ktorá uverila.“(Lk 1, 45) (kardinál Tomko)

Treba nám teda prosiť o obnovu viery, o smelosť ju aj verejne vyznávať a brániť, o odvahu čeliť novému návalu, o chuť hľadať Ježiša Krista, lepšie ho poznať, upevniť si svoju vieru, odolávať zvodo

hodina rodiny

“Toto je hodina rodiny. Budúcnosť ľudstva prechádza rodinou.”

Pokora srdca

Ako zmýšlame, tak hovoríme i konáme

Pandémia i konflikt na Ukrajine odkrývajú, čo je v našich srdciach: ako zmýšlame, tak hovoríme i konáme.
Podľa toho, čo z nášho srdca vychádza, bude vyzerať i ovocie nášho života...

Príspevky na blogu