Špiritualita

Špiritualita a duchovný život.

Prikázanie lásky

Jeden zo zákonníkov pristúpil k Ježišovi a spýtal sa ho:
„Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“

Vieš sa modliť

Vieš sa modliť. Možno sa už od detstva nemodlíš. Možno je ti modlitba úplne cudzia. Alebo ti niekto povedal, že modliť sa je ťažké a nič to neprinesie.

Svätý Otec František k pôstnemu obdobiu

Kiež počas tohto Pôstneho obdobia celá Cirkev je ochotná a zapálená vydávať svedectvo o evanjeliovom posolstve – posolstve lásky milosrdného Boha, nášho Otca, ktorý je pripravený každého objať v Kristovi – všetkým, ktorí žijú v materiálnej, morálnej a duchovnej biede.

Disciplína srdca

Disciplína srdca je disciplína, ktorou vytvárame vnútorný priestor, v ktorom Boží Duch v nás môže volať: „Abba Otče!“ (Rim 8,15).

Pracujeme na premene?

Premenenie Pána pred očami svedkov je pozvaním pre každého človeka: okrem premien zákonitých skontrolovať aj premeny duchovné, myšlienky, city, chcenie a usmerňovať ich tak, aby sme žili vyrovnanejšie