Špiritualita

Špiritualita a duchovný život.

Svätý Otec František k pôstnemu obdobiu

Kiež počas tohto Pôstneho obdobia celá Cirkev je ochotná a zapálená vydávať svedectvo o evanjeliovom posolstve – posolstve lásky milosrdného Boha, nášho Otca, ktorý je pripravený každého objať v Kristovi – všetkým, ktorí žijú v materiálnej, morálnej a duchovnej biede.

Disciplína srdca

Disciplína srdca je disciplína, ktorou vytvárame vnútorný priestor, v ktorom Boží Duch v nás môže volať: „Abba Otče!“ (Rim 8,15).

Pracujeme na premene?

Premenenie Pána pred očami svedkov je pozvaním pre každého človeka: okrem premien zákonitých skontrolovať aj premeny duchovné, myšlienky, city, chcenie a usmerňovať ich tak, aby sme žili vyrovnanejšie

Kristov kríž a náš život

Skrze jeho smrť a zmŕtvychvstanie môžeme dúfať, že naše slzy ani slzy tých, čo trpeli a trpia pre ľudskú zlobu a nespravodlivosť, nebudú preliate nadarmo.

Ty zaujímaš Boha!

Boh trpel pre teba, osobitne pre teba, a bol by ochotný spraviť to znova, ak by to bolo nevyhnutné pre tvoju spásu. Prečo sa chceš zatratiť?

Pravda o kríži - dobrá zvesť

Boh chce spásu človeka, chce dovŕšenie ľudstva v miere, akou ju On sám chápe, a Kristus má právo povedať, že jeho jarmo je príjemné a bremeno nakoniec ľahké (porov. Mt 11,30).

Príspevky na blogu

  • 06.11.2006 - 10:43
    Uvádzame popis kategórií, do ktorých sú tématicky členené články a príspevky jednotlivých blogerov...
  • 06.11.2006 - 01:01
    Blog - Internetové denníky užívateľov sú súčasťou portálu Christ-Net.Sk (prevádzkovateľ). Uvedený...