Špiritualita

Špiritualita a duchovný život.

To pravé dostávame ako dar

Kto nedokáže čakať, ten ani nikdy nedokáže rozvinúť silu svojho ja. Kto si musí okamžite splniť každú svoju požiadavku, stane sa napokon od svojich požiadaviek závislý.

Prikázanie lásky

Jeden zo zákonníkov pristúpil k Ježišovi a spýtal sa ho:
„Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“

Vieš sa modliť

Vieš sa modliť. Možno sa už od detstva nemodlíš. Možno je ti modlitba úplne cudzia. Alebo ti niekto povedal, že modliť sa je ťažké a nič to neprinesie.

Svätý Otec František k pôstnemu obdobiu

Kiež počas tohto Pôstneho obdobia celá Cirkev je ochotná a zapálená vydávať svedectvo o evanjeliovom posolstve – posolstve lásky milosrdného Boha, nášho Otca, ktorý je pripravený každého objať v Kristovi – všetkým, ktorí žijú v materiálnej, morálnej a duchovnej biede.

Disciplína srdca

Disciplína srdca je disciplína, ktorou vytvárame vnútorný priestor, v ktorom Boží Duch v nás môže volať: „Abba Otče!“ (Rim 8,15).

Príspevky na blogu

 • 13.11.2006 - 14:35
  Ľudské práva ako základ demokracie ... Do jednej z mnohých encyklík napísaných pápežom Jánom...
 • 12.11.2006 - 16:51
  (Mk 12,38 -44) Evanjelium ktoré by sme mohli pre dnešnú dobu nazvať evanjeliom o ekonomike, o...
 • 12.11.2006 - 16:35
  „Blahoslavení, ktorí nevideli a uverili.“ (Ježiš Tomášovi) Teraz poznávame čiastočne, no potom z...
 • 06.11.2006 - 12:17
  Po administratívnych textoch je tento príspevok prakticky to prvé, čo je napísané do nových blogov...
 • 06.11.2006 - 11:43
  Uvádzame popis kategórií, do ktorých sú tématicky členené články a príspevky jednotlivých blogerov...
 • 06.11.2006 - 02:01
  Blog - Internetové denníky užívateľov sú súčasťou portálu Christ-Net.Sk (prevádzkovateľ). Uvedený...