Biblikum

Sväté Písmo a práce z biblickej teológie.

Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil

Vysvetlenie týchto Ježišových slov sa dáva zvyčajne do súvislosti s analogickým starozákonným textom. Tiež ho mnohí vysvetľujú tým, že Ježiš, keď zobral na svoje plecia hriechy všetkých ľudí, že cítil opustenosť Bohom, pretože hriechy človeka oddeľujú od Boha. Je ale aj iné vysvetlenie.

Veľká noc - tématické príspevky

V pôstnom putovaní a s prichádzajúcim slávením veľkonočných sviatkov by sme chceli ponúknuť niekoľko textov z viacerých oblastí, ktoré môžu byť nápomocné v našej snahe ponoriť sa do mystéria drámy kríža a nesmiernej radosti veľkonočného rána...

[krížové cesty, špiritualita a biblikum, komentáre, bohoslužby]

Pozdrav Pán Boh! - Aj vás!

Keď sa mi dnes ráno takto odzdravila jedna babička, zamestnala ma tým na celý deň.

Ikona Osláveného Krista

Kríž má miesto v mojom živote.
Včera večer sa ma niekto pýtal na kríž z kostolíka San Damiano(Assisi), ľudovo aj "františkánsky kríž". Spomenula som si na jednoduchý článok, ktorý som písala pred niekoľkými rokmi. Tu je. Ako pre vás.

Synovia svetla

V Matúšovej redakcii evanjelia sa nachádza vyjadrenie „Vy ste svetlo sveta.“ (Mt 5,14). Je povzbudením, aby Ježišovi nasledovníci svietili vo svete svojím životom. V Corpus Ioanneum sa termín „byť svetlom“ vzťahuje jedine na Ježiša. Jedine On je skutočným svetlom, okrem neho „netreba svetlo lampy ani svetlo slnka“ (porov. Zjv 22,5) a v skutočnosti okrem neho iného svetla niet, On je to „pravé svetlo, ktoré prišlo na svet“ (porov. Jn 1,9) a „svieti vo tmách“ (porov. Jn 1,5). Jeho učeníci dostali „moc stať sa Božími deťmi“ (Jn 1,12), majú privilégium byť „synmi svetla“ (Jn 12,36).

Žiť ako „deti svetla“ (1Sol 5,5) nie je vždy jednoduché. Chcem sa spolu s Vami zamyslieť nad tým, čo všetko to obnáša a ako je možné takto žiť.

Biblická tajnička

Vo svojich voľných chvíľach rád tvorím biblické tajničky preto som sa rozhodol že sa s nimi podelím s čitateľmi môjho blogu. Aj takouto formou si môžeme spoznávať krásu svätého písma.

Zmysel Vianoc: poníženie Boha

List Filipanom je známy aj ako „dokument radosti“. Okrem úprimne hlbokého vzťahu sv. Pavla a Filipanov, ktorý je tu opísaný, a vyzývania k radosti sa osobitnému záujmu v ňom teší kristologický hymnus o dobrovoľnom uponížení sa Pána a o jeho povýšení u Boha.

Príspevky na blogu